Online konwerter PDF

Maksymalny łączny rozmiar pliku: 100MB, do 500 plików
Obsługiwane typy: PDF, DOC, DOCX, ODT, PPT, PPTX
(inne pliki zostaną automatycznie przekonwertowane na PDF)

Wszystkie pliki są automatycznie usuwane 1 godzinę po przesłaniu.

Konwertuj PDF na obraz, html lub dokument odt

Prześlij i konwertuj pliki PDF na obrazy JPG/PNG wysokiej jakości, dokumenty HTML lub Microsoft Word za darmo.

Konwertuj PDF na DOCX, PDF na JPG, PDF na PNG, PDF na GIF oraz PDF na obrazy tiff online.
Oraz PDF na HTML (zawarte w archiwum .zip) oraz konwersje dokumentów pdt na odt są obecnie obsługiwane.

Opcja PDF na ODT obecnie nie konwertuje do edytowalnego tekstu, ale ustawia PDF jako obraz tła.
Można go użyć do dodawania adnotacji na PDF-ach lub do wypełniania formularzy niemożliwych do edycji lub zeskanowanych.

Możesz przesłać i przekonwertować wiele plików naraz (przetwarzanie wsadowe), nawet te zabezpieczone hasłem.

W przypadku plików SVG proszę użyć naszego konwertera SVG na PDF.
Aby przekonwertować PDF na ePub, skorzystaj z narzędzia PDF na ePub.