Narzędzie PDF wielostronicowe (N-up)

Maksymalny łączny rozmiar pliku: 100MB, do 500 plików
Obsługiwane typy: PDF, DOC, DOCX, ODT, PPT, PPTX
(inne pliki zostaną automatycznie przekonwertowane na PDF)

Wszystkie pliki są automatycznie usuwane 1 godzinę po przesłaniu.

Konwerter PDF na wiele stron na arkusz (N-up)

To jest darmowe narzędzie online do zmiany układu dokumentu PDF w celu wydruku wielu stron na jednej stronie (nazywane również drukiem N-up). Można go użyć do umieszczenia dwóch (2-up) lub więcej stron dokumentu obok siebie na jednym arkuszu, na przykład do drukowania broszury lub zmniejszenia liczby potrzebnych arkuszy papieru do wydruku dokumentu. Możesz szybko połączyć 2, 3, 4 lub 6 stron w jedną, z kilkoma opcjami układu i orientacji, aż do 16 stron na arkuszu.

Jak drukować wiele stron PDF na jednym arkuszu:

  1. Prześlij jeden lub kilka plików PDF za pomocą powyższego formularza.
  2. Wybierz jeden z dostępnych układów: .
  3. Naciśnij przycisk wyślij, a następnie pobierz nowy plik PDF, gdy pojawi się po prawej stronie.