Usuń strony z PDF

Maksymalny łączny rozmiar pliku: 100MB, do 500 plików
Obsługiwane typy: PDF, DOC, DOCX, ODT, PPT, PPTX
(inne pliki zostaną automatycznie przekonwertowane na PDF)

Wszystkie pliki są automatycznie usuwane 1 godzinę po przesłaniu.

Online narzędzie do usuwania stron PDF

Prześlij swój dokument, a to narzędzie wyświetli listę wszystkich stron, które zawiera.
Następnie możesz wybrać dowolne strony do usunięcia, klikając przycisk Usuń pod miniaturą (można to jeszcze cofnąć na tym etapie).

Po usunięciu wszystkich niepotrzebnych stron, kliknij przycisk Generuj PDF, a narzędzie wygeneruje nowy dokument PDF z trwale usuniętymi stronami.
Możesz usunąć dowolną liczbę stron i nawet przesłać wiele dokumentów naraz.