Zmień kolejność stron PDF

Maksymalny łączny rozmiar pliku: 100MB, do 500 plików
Obsługiwane typy: PDF, DOC, DOCX, ODT, PPT, PPTX
(inne pliki zostaną automatycznie przekonwertowane na PDF)

Wszystkie pliki są automatycznie usuwane 1 godzinę po przesłaniu.

Sortuj i przekształcaj strony PDF online

Aby zmienić kolejność stron w pliku PDF, prześlij swój dokument, a to narzędzie natychmiast wyświetli siatkową listę wszystkich stron, które zawiera. Użyj myszy lub ekranu dotykowego, aby przeciągnąć i upuścić miniatury stron, aby ułożyć je w wybranej kolejności.

Możesz również całkowicie usunąć niektóre strony, klikając przycisk Usuń pod każdą stroną.
Kliknięcie przycisku "Generuj PDF!" spowoduje utworzenie nowego pliku PDF z wybranymi stronami i kolejnością stron.

Nie zapomnij zapisać pliku wynikowego, ponieważ automatycznie usuniemy wszystkie pliki z naszych serwerów 1 godzinę po przesłaniu.