Online dzielarka PDF

Maksymalny łączny rozmiar pliku: 100MB, do 500 plików
Obsługiwane typy: PDF, DOC, DOCX, ODT, PPT, PPTX
(inne pliki zostaną automatycznie przekonwertowane na PDF)

Wszystkie pliki są automatycznie usuwane 1 godzinę po przesłaniu.

Dzielnik PDF (ekstraktor/cięcie)

To narzędzie umożliwia przesłanie dowolnego wielostronicowego dokumentu PDF i podzielenie go na kilka plików. Zapewnia ono dwie metody podziału PDF-a:

  • automatyczne podzielenie dokumentu na poszczególne strony (jedna strona na plik) za pomocą jednego kliknięcia;
  • ręczne podanie numerów stron, na których chcesz podzielić PDF-a, jeśli chcesz wyeksportować wybrany zakres stron.

Po podziale możesz pobierać każdą stronę osobno jako osobny plik PDF lub wszystkie naraz, jako pojedynczy plik .zip zawierający ponumerowane pliki PDF. Możesz przesłać i podzielić wiele plików PDF naraz (przetwarzanie wsadowe).

To narzędzie jest darmowe w użyciu; nie dodajemy żadnych znaków wodnych ani nie ograniczamy liczby stron.
Wszystkie pliki są automatycznie usuwane 1 godzinę po przesłaniu.


Po podziale PDF-a możliwe jest ponowne połączenie niektórych wybranych przez Ciebie stron w preferowanej kolejności lub dodanie stron z innego dokumentu za pomocą naszego narzędzia do łączenia PDF-ów.